Deze website maakt gebruik van cookies. Indien u hiermee akkoord gaat, klik dan hier:

Hamont-Achel, 16 april 2020

Beste ouders,

Vooreerst wil ik starten met u te danken voor de volgehouden moed in deze moeilijke tijd. De meeste mensen doen hun best om het hoofd te bieden aan de ellende die het coronavirus veroorzaakt.
Ik wil ook namens het personeel, de directies en het schoolbestuur mijn medeleven betuigen aan die mensen die n.a.v. deze pandemie een geliefde verloren.

Gisteren besliste de nationale veiligheidsraad dat de maatregelen zoals we ze nu kennen nog minstens tot 3 mei 2020 verlengd zullen worden. Dat betekent dat ook de lessen nog niet terug opgestart zullen worden na de paasvakantie. Wanneer de lessen terug hervat worden is nog niet beslist. Minister van onderwijs Ben Weyts wil daar volgende week meer duidelijkheid over scheppen.
Zodra het voor ons duidelijk is, communiceren we dat ook weer zoals u van ons ondertussen gewoon bent.

Er werd al bekend gemaakt dat er na de paasvakantie opnieuw nieuwe leerstof zal worden aangeboden. Dat zal dan vooral het geval zijn in de lagere scholen via de principes van “preteaching”. Elke school zal op haar manier en volgens haar eigenheid deze manier van lesgeven vorm geven. Daarover ontving u reeds van de school zelf de nodige info of zal u dat in de komende dagen ontvangen.

Omdat de lessen nog niet terug opgestart worden, hervatten we na de paasvakantie opnieuw de noodopvang en dit voorlopig tot en met donderdag 30 april. Dit houdt in dat er opvang is voor  gezonde kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Ook voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie voorzien we opnieuw noodopvang. We vragen wel om even hetzij telefonisch, hetzij digitaal aan school te laten weten als kinderen gebruik gaan maken van deze noodopvang.

Beste ouders. Het ziet er naar uit dat de curve langzaamaan zakt. Om dit proces alle kansen van slagen te geven is het absoluut noodzakelijk de strikte maatregelen nog een tijdje aan te houden. We roepen via deze weg nogmaals op om steeds zelf het goede voorbeeld te geven aan onze kinderen en de maatregelen strikt te volgen. Alleen zo kunnen we op een veilige manier de scholen in de toekomst ook terug openen.

Ik wens u allen een veilig en vooral gezond verblijf toe in uw kot.

Vriendelijke groeten,

Bart Weltens
coördinerend directeur

Voor het eerst naar school?

Maximumcapaciteit schooljaar 2020 - 2021

Onze school kent geen capaciteitsproblemen. Voor het schooljaar 2020 - 2021 is de totale capaciteit van onze school 690 leerlingen waarvan 120 in de Berkenstraat en 570 in de Grevenbroekstraat. Inschrijven kan elke schooldag op het secretariaat (afspraak) vanaf 1 maart 2020.

U bent bezoeker

  • 6.png0.png2.png2.png7.png