Deze website maakt gebruik van cookies. Indien u hiermee akkoord gaat, klik dan hier:

Hamont-Achel, 27 april 2020

Beste ouders,

Zoals u ondertussen van ons gewend bent, willen we u na elke officiële aankondiging betreffende het onderwijs in de media ook steeds via deze weg op de hoogte houden.

Afgelopen vrijdag kondigde de federale regering aan dat de lessen voor een aantal leerjaren opnieuw opgestart zullen worden vanaf 15 of 18 mei. Dit zou onder belangrijke veiligheidsmaatregelen moeten gebeuren.
We kregen al heel wat vragen van ouders over hoe we dit gaan doen en of hun kind al dan niet naar school moet komen.
Het is echter zo dat de richtlijnen die we tot nu toe kregen niet altijd even helder zijn. Bovendien moet alles heel lokaal afgetoetst worden aan de haalbaarheid. Daarbij mogen we de basisveiligheid die we uiteraard moeten en zullen bieden niet uit het oog verliezen.
Daarom kunnen we de meeste vragen op dit moment niet concreet beantwoorden. We vragen dus het nodige geduld en tijd om onze scholen te organiseren. De diverse teams zijn reeds aan het bekijken hoe we op een zo adequaat mogelijke manier alles rond kunnen krijgen.

We zullen u op vrijdag 8 mei een concretere invulling kunnen bezorgen. Deze zal steeds vanuit gezamenlijke basisprincipes vertrekken maar daarom niet noodzakelijk overal een gelijke invulling hebben. Elke school is anders. We vragen daarvoor nu reeds voor uw begrip.

Voor alle duidelijkheid: Het kleuteronderwijs zal nog NIET opstarten.

Tussen nu en 15 (18) mei zal de noodopvang verder lopen zoals u gewend bent (voor kinderen van ouders uit cruciale sectoren en kinderen uit kwetsbare thuissituaties), al merken we daar al een duidelijke toename.
Om de noodopvang beheersbaar te houden op school en in de meest veilige omstandigheden te laten plaatsvinden, roepen we u op om ook uw verantwoordelijkheid te nemen en enkel uw kinderen te sturen als het echt niet anders kan.

Vriendelijke groeten,

Bart Weltens
coördinerend directeur

Voor het eerst naar school?

Maximumcapaciteit schooljaar 2020 - 2021

Onze school kent geen capaciteitsproblemen. Voor het schooljaar 2020 - 2021 is de totale capaciteit van onze school 690 leerlingen waarvan 120 in de Berkenstraat en 570 in de Grevenbroekstraat. Inschrijven kan elke schooldag op het secretariaat (afspraak) vanaf 1 maart 2020.

U bent bezoeker

  • 6.png0.png2.png1.png9.png