Deze website maakt gebruik van cookies. Indien u hiermee akkoord gaat, klik dan hier:

Hamont-Achel, 8 mei 2020

Beste ouders,

Verleden week beloofden we u dat we vandaag meer uitleg zouden geven omtrent de herstart van de lessen.

We willen starten met op te noemen wat er zeker niet zal veranderen. Dat is in de eerste plaats de werking van onze kleuterscholen. U  heeft het ongetwijfeld in de media vernomen dat de kleuterafdelingen nu nog niet zullen herstarten. Ook voor de leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar is er tot op heden geen enkele wijziging. Zij blijven welkom in de noodopvang. Aan de noodopvang zijn nog steeds dezelfde voorwaarden verbonden zoals voordien.

Voor de herstart van de lessen voor het 6de, 1ste en 2de leerjaar zijn de directie en schoolteams de afgelopen weken erg druk in de weer geweest met een zogenaamde risicoanalyse. Hierbij toetsten zij de verschillende eisen voor de veiligheid van kinderen en personeel af aan de haalbaarheid hiervan. Elke school is anders van infrastructuur, leerlingenpopulatie en leerkrachtenteam. Daardoor is het resultaat van de risicoanalyse in elke school anders. Bijgevolg zal ook de praktische heropstart van de lessen overal een ander verloop en organisatie kennen. 
Elke school zal u daarover informeren via de gekende kanalen. In sommige gevallen is die communicatie zelfs al (voor een deel) gedaan.

De scholen zetten in op veiligheid. Er werden reeds investeringen gedaan om te voldoen aan de hygiënische verplichtingen. Verder zal de organisatie zo uitgebouwd worden dat we kunnen voldoen aan de regels van “social distancing”.

Heel het gebeuren is een dynamisch gegeven en steeds afhankelijk van factoren die we niet altijd in de hand hebben. Als scholen kregen we de opdracht van de overheid in eerste instantie te voorzien in noodopvang. Deze noodopvang blijft nu ook onze eerste prioriteit. Afhankelijk daarvan zullen de volgende opdrachten al dan niet opgestart, of afgeschakeld kunnen worden. Het hele gebeuren zal constant gemonitord en geëvalueerd worden. Zo nodig zal elke school de werking en/of organisatie bijsturen en daarover met u communiceren.
Om het lesgeven te kunnen blijven garanderen is het van het grootste belang dat de noodopvang te beheersen blijft. Daarom roepen we iedereen op om enkel uw kinderen naar de noodopvang te sturen indien u werkt in een cruciale sector of als beide ouders niet thuis kunnen werken. Bovendien krijgen kinderen uit kwetsbare thuissituaties nog steeds toegang tot de noodopvang. We rekenen hierin op ieders verantwoordelijkheidsgevoel!

Tenslotte wil ook het schoolbestuur van KBHA een woordje tot u richten.Dat kan u hier beneden terugvinden achter de downloadlink.

Vriendelijke groeten,

Bart Weltens
coördinerend directeur

 

Bestanden:
pdf20-05-08-brief-schoolbestuur-voor-ouders
Datumvrijdag 08 mei 2020 11:56
Bestandsgrootte 388.71 KB
Download 67

Voor het eerst naar school?

Maximumcapaciteit schooljaar 2020 - 2021

Onze school kent geen capaciteitsproblemen. Voor het schooljaar 2020 - 2021 is de totale capaciteit van onze school 690 leerlingen waarvan 120 in de Berkenstraat en 570 in de Grevenbroekstraat. Inschrijven kan elke schooldag op het secretariaat (afspraak) vanaf 1 maart 2020.

U bent bezoeker

  • 6.png0.png2.png2.png8.png