Deze website maakt gebruik van cookies. Indien u hiermee akkoord gaat, klik dan hier:

Hamont-Achel, 26 mei 2020

Beste ouders,


De afgelopen dagen ontvingen we het ene persbericht na het andere omtrent de heropening van de kleuterscholen en de andere leerjaren in het lager onderwijs. U zult deze ongetwijfeld ook gelezen hebben.
Om duidelijkheid te scheppen en te antwoorden op de vele vragen die ouders ons stellen en vooral te anticiperen op de gecreëerde verwachtingen willen we als directiecomité oproepen tot kalmte. Het is immers ook voor ons op dit moment erg moeilijk om concrete plannen te maken en deze te communiceren.

Zoals u reeds van ons gewend bent, organiseren we de scholen steeds op de meest veilige manier. En dit zowel voor de kinderen als voor onze personeelsleden. We houden ons daarbij aan de draaiboeken en risicoanalyses die ons door het katholiek onderwijs Vlaanderen bezorgd worden.
Vermits deze richtlijnen op het moment van schrijven ons nog niet bezorgd worden en vermits het advies van de minister van onderwijs nog goedgekeurd moet worden door de nationale veiligheidsraad, kunnen we u nu nog geen concrete invulling van de herstart bezorgen. 

Verder moeten we ook blijven inzetten op de noodopvang. In tegenstelling tot wat her en der in de media verschijnt blijft dit toch ook een opdracht van de scholen, ondersteund door de lokale besturen. Dit zal ook een impact hebben op het kunnen aanbieden van lessen.

Zodra alles definitief is en zodra de nodige richtlijnen bij ons bekend zijn en de impact van de noodopvang in kaart is gebracht, kunnen we u onze concrete invulling per school (kleuter en lager) bezorgen. We vragen u dus nog enkele dagen geduld.

Ondertussen werken onze teams van personeelsleden wel volop aan een herstartscenario zodat we u zo snel als mogelijk op de hoogte kunnen brengen.

Vriendelijke groeten,

Bart Weltens
coördinerend directeur

Voor het eerst naar school?

Maximumcapaciteit schooljaar 2020 - 2021

Onze school kent geen capaciteitsproblemen. Voor het schooljaar 2020 - 2021 is de totale capaciteit van onze school 690 leerlingen waarvan 120 in de Berkenstraat en 570 in de Grevenbroekstraat. Inschrijven kan elke schooldag op het secretariaat (afspraak) vanaf 1 maart 2020.

U bent bezoeker

  • 6.png0.png2.png2.png0.png